0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000
سردست گوساله برزیلی منجمد
ران گوسفندی منجمد
مرغ تنظیم بازاری

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

محصولات اقتصادی

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

478,440تومان
نیم کیلو 234,500تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 352,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

550,800تومان
نیم کیلو 264,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 108,500تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

521,700تومان
نیم کیلو 249,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

460,650تومان
نیم کیلو 229,500تومان

کباب بره

کباب بره

1,026,000تومان
نیم کیلو 475,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

546,480تومان
نیم کیلو 260,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 108,000تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 110,500تومان

پیشنهاد ویژه

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

478,440تومان
نیم کیلو 234,500تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 352,500تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

976,800تومان 920,000تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

777,600تومان 749,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

77,760تومان 72,000تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 315,000تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

99,900تومان 89,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

204,000تومان 179,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

550,800تومان
نیم کیلو 264,500تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

555,900تومان 519,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

521,700تومان
نیم کیلو 249,500تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

561,600تومان 529,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

181,440تومان 179,000تومان

پرفروش ترین ها

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

77,760تومان 72,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 315,000تومان

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

125,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

86,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

115,200تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

521,700تومان
نیم کیلو 249,500تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

181,440تومان 179,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

460,650تومان
نیم کیلو 229,500تومان

کباب بره

کباب بره

1,026,000تومان
نیم کیلو 475,000تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

148,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

410,700تومان 399,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

140,120تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

ران گوسفندی

777,600تومان 749,000تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

555,900تومان 519,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

561,600تومان 529,000تومان

کباب بره

کباب بره

1,026,000تومان
نیم کیلو 475,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

615,600تومان 565,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

721,500تومان 650,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

336,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

961,200تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

32,000تومان

راسته مغز گوسفندی

راسته مغز گوسفندی

1,036,000تومان

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

کباب شاندیزی

کباب شاندیزی

804,000تومان 770,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

95,000تومان

گوشت گوساله

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

478,440تومان
نیم کیلو 234,500تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 352,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

550,800تومان
نیم کیلو 264,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

521,700تومان
نیم کیلو 249,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

460,650تومان
نیم کیلو 229,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

410,700تومان 399,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

126,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

961,200تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 357,500تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 500تومان

خورشتی گوساله

خورشتی گوساله

نیم کیلو 275,000تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 352,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 357,500تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 500تومان

رولت قلوه گاه گوساله

رولت قلوه گاه گوساله

410,400تومان
نیم کیلو 199,500تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

نیم کیلو 365,000تومان

انواع سوخاری

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

138,240تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

154,000تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

194,880تومان

پاچینی

پاچینی

114,840تومان

انواع جوجه های طعم دار

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

125,000تومان

جوجه سینه ترش

جوجه سینه ترش

154,000تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

148,500تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

140,120تومان

بال مرغ ترش

بال مرغ ترش

140,120تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

140,120تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

140,120تومان

جوجه بال زعفرانی

جوجه بال زعفرانی

140,120تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

148,500تومان

جوجه ران ترش

جوجه ران ترش

148,500تومان

جوجه ران جنگلی

جوجه ران جنگلی

148,500تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

148,500تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

154,000تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

154,000تومان

مرغ و متعلقات

مرغ کامل

مرغ کامل

82,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

77,760تومان 72,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

86,000تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

122,400تومان

ران مرغ

ران مرغ

115,200تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

181,440تومان 179,000تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

42,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 108,000تومان

اسکلت مرغ

اسکلت مرغ

15,000تومان

بال مرغ

بال مرغ

100,100تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

122,400تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

151,200تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

204,000تومان 179,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

432,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

228,000تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

ناموجود

میگو پاک شده

میگو پاک شده

936,000تومان 820,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

99,900تومان 89,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 108,500تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

546,480تومان
نیم کیلو 260,000تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 110,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

702,000تومان
نیم کیلو 345,000تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

103,400تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

101,200تومان

بلدرچین

بلدرچین

188,700تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

55,900تومان

مایه کباب کوبیده بوقلمون

مایه کباب کوبیده بوقلمون

نیم کیلو 132,500تومان

مایه کباب کوبیده رژیمی

مایه کباب کوبیده رژیمی

نیم کیلو 219,000تومان

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

نیم کیلو 257,000تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

نیم کیلو 208,000تومان

آلایشی

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

976,800تومان 920,000تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

410,700تومان 399,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

126,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

721,500تومان 650,000تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

480,000تومان 430,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

32,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

95,000تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

30,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

45,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

49,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

60,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

پای مرغ

پای مرغ

19,000تومان

logo-samandehi
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 الی 20 پاسخگوی شما خواهیم بود.
021-74576000